Hướng Nhà Tốt Nữ Bính Thân

Hướng nhà phong thủy hợp tuổi nữ Bính Thân 1956

Gia chủ thuộc Tây tứ trạch, nên hợp với các hướng thuộc Tây tứ trạch, không hợp với các hướng thuộc Đông tứ trạch Thông tin cơ bản Gia chủ (Nữ) Bản mệnh: Bính Thân – Sơn hạ hỏa (Lửa dưới cát) Quẻ trạch: Đoài (Tây tứ trạch) Luận giải Hướng nhà Hướng tốt (Tây