người sinh năm 1956 hợp với đá màu nào

Xem màu trang sức phong thủy hợp tuổi nam Bính Thân 1956

<strongNgười nam sinh năm này có cung Cấn, quái số 8 sao Bát Bạch, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây).. Người nam sinh năm Bính Thân 1956 có bản mệnh thuộc mạng Thổ nên dùng các loại đá theo thứ tự ưu tiên sau: Ưu tiên 1:

Xem màu trang sức phong thủy hợp tuổi nữ Bính Thân 1956

Người nữ sinh năm này có cung Đoài, quái số 7 sao Thất Xích, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người nữ sinh năm Bính Thân 1956 có bản mệnh thuộc mạng Kim nên dùng các loại đá theo thứ tự ưu tiên sau: Ưu tiên 1: